ĐẶNG THỊ NHƯ HÀ LÀ AI?

Đặng Thị Như Hà

Cảm ơn nhân duyên đã đưa tôi và bạn có cơ hội làm quen với nhau. Tôi tên Đặng Thị Như Hà, một cô gái Bình Định. Có thể bạn đang nghĩ con gái Bình Định chắc giỏi võ lắm, hì hì. Tôi chỉ biết duy nhất một kế duy nhất trong 36 kế là